Candidați 18.07.2021

Candidați 18.07.2021

Dragi colegi dieteticieni,

Primul tur de alegeri se apropie vertiginos. Așadar, venim către dumneavoastră cu listele persoanelor care s-au decis să candideze pentru funcțiile vacante.

Pe link-ul de mai jos regăsiți listele pe care le-am primit până acum de la Comisiile Teritoriale, pentru a vă oferi suficient timp pentru studierea lor, iar pe parcursul următoarelor ore, vom adăuga listele primite ulterior.

De asemenea, vă informăm că pentru candidații la conducerea Colegiului Teritorial Cluj-Napoca sunt disponibile și prezentările candidaților.

Dacă alte persoane prezente pe aceste liste doresc să le apară o prezentare personală pe link-ul de mai jos, le invităm să ne trimită informațiile despre ei la adresa de e-mail: asociatiadieteticienilor.ro@gmail.com

Candidaturile pot fi găsite AICI!

Ne vedem la vot în data de 18.07.2021, pe strada Gh. Marinescu, numărul 23, Cluj-Napoca.

P.S: Vă reamintim că votul se va exercita numai în format fizic, fiind excluse posibilitățile de a vota online sau prin corespondență!

Calendarul electoral pentru alegerea organelor de conducere ale CDR

Dragi colegi dieteticieni,

Mai jos regasiti Calendarul electoral pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Dieteticienilor din România, realizat de către Comisia Electoral Centrală conform articolului 18 din Regulamentul Electoral, prin decizia nr.6/18.06.2021.

 • 13.07.2021 – Ultima zi de depunere a dosarelor de candidatură și înscrierea pe
  listele electorale
 • 18.07.2021 – Primul tur de scrutin pentru alegerea Președintelui Colegiului
  Teritorial și a membrilor în Consiliul Teritorial (cu cvorum)
 • 19.07.2021 – Timp pentru depunere contestații
 • 20.07.2021 – Termen de rezolvare a contestațiilor
 • 24.07.2021 – Al doilea tur de scrutin pentru alegerea Președintelui Colegiului
  Teritorial și a membrilor în Consiliul Teritorial (fără cvorum)
 • 25.07.2021 – Timp pentru depunere contestații
 • 26.07.2021 – Termen de rezolvare a contestațiilor și validarea Președintelui
  Colegiului Teritorial și a membrilor în Consiliul Teritorial
 • 31.07.2021 – Primul tur pentru alegerea reprezentanților în Consiliul Național
  și Adunarea Generală Națională (cu cvorum)
 • 01.08.2021 – Timp pentru depunere contestații
 • 02.08.2021 – Termen de rezolvare a contestațiilor
 • 07.08.2021 – Al doilea tur pentru alegerea reprezentanților în Consiliul
  Național și Adunarea Generală Națională (fără cvorum)
 • 08.08.2021 – Timp pentru depunere contestații
 • 09.08.2021 – Termen de rezolvare a contestațiilor și validarea reprezentanților
  în Consiliul Național și Adunarea Generală Națională
 • 03.09.2021 – Convocarea Consiliul Național pentru alegerea Biroului Executiv
  și a Președintelui CDR (cu cvorum)
 • 04.09.2021 – Timp pentru depunere contestații
 • 05.09.2021 – Termen de rezolvare a contestațiilor și validarea Biroului
  Executiv și a Președintelui CDR
 • 10.09.2021 – A doua Convocare a Consiliului Național pentru alegerea
  Biroului Executiv și a Președintelui CDR (fără cvorum)
 • 11.09.2021 – Timp pentru depunere contestații
 • 12.09.2021 – Termen de rezolvare a contestațiilor și validare Biroului Executiv
  și a Președintelui CDR
 

Pentru orice alte detalii referitoare la procesul electoral, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail asociatiadieteticienilor.ro@gmail.com

Alegeri Colegiul Dieteticienilor din România (CDR)

Stimați colegi dieteticieni,

Suntem bucuroși să vă anunțăm că procesul electoral pentru înființarea Colegiului Dieteticienilor din România (CDR) a început. Pentru a menține transparența procesului electoral, vă punem la dispoziție Regulamentul Electoral CDR și chestionarul de înscriere pe listele electorale.

Conform art. 17 din Regulamentul Electoral al CDR a fost constituită Comisia Electorală Centrală (CEC), având următoarea componență:

Președinte: Mardale Elena

Membri:

 • Salomeea Putnik
 • Rusu Larisa
 • Denisia Pașca

Secretar: Andreea Alice Cordoș

E-mail: comisiacentralacdr@gmail.com

Invităm toți dieteticienii să ni se alăture pentru a duce la bun sfârșit cu succes cea mai importantă etapă din parcursul formării și recunoașterii noastre profesionale.

De asemenea, vă invităm să rămâneți alături de noi în perioada următoare și să urmăriți toate informațiile care vor fi înaintate de către CEC și postate pe site-urile asociațiilor profesionale și pe paginile de Facebook ale acestora.

Regulament Electoral: Regulament Electoral CDR .

 

Link înscriere pentru alegeri.

 

Declarație GDPR: Declaratie GDPR-ADR

 

Statutul CDR

Conferinta Națională Nutriția Medicina Viitorului, editia a 6-a

Perioada: 24-25 noiembrie 2016
Locația:
Aula Universității de Medicină și Farmacie, Cluj-Napoca

Conferinţa „Nutriţia – Medicina viitorului”, ediţia a VI a este organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca și Asociația “Nutriție și Sănătate” în colaborare cu Clusterul “Transilvania LifeStyle”.

Acest proiect este adresat în special dieteticienilor-nutriționiști, medicilor, farmaciștilor, asistenetelor medicale, specialiștilor din domenii conexe (chimiști, biologi, cercetătăori în nutriție și dietetică), precum și studenţilor tuturor Facultăţilor de Nutriţie şi Dietetică.

Acest proiect se va desfăşura la Cluj-Napoca, în perioada 24-25 noiembrie 2016 şi va cuprinde o zi de conferinţe şi comunicări orale care au loc in data de 25 noiembrie, la care se adaugă minim două workshop-uri pe teme de actualitate din domeniul artei culinare, nutriţiei, dieteticii, care se vor desfățura în de 25 noiembrie.

Printre invitații speciali care vor lua cuvântul la această conferință se numără:

 • Prof. Dr. Rosita Gabianelli – cercetător în Nutrigenomică și Nutrigenetică în cadrul Universității din Camerino
 • Prof. Dr. John Ionescu – Director Stiintific al Clinicii Speciale din Neukirchen
 • Dr. David de Lorenzo – Director al Centrului pentru Studiul Genomicii și Nutriției, Lleida
 • Dr. Șerban Damian – Specialist în Nutriție Sportivă
 • Marie Vrânceanu – Specialist în nutrigenetică și Nutrigenomică
 • Dr. Horațiu Albu – Specialist în Nutriție Ortomoleculară

Ziua PKU în România

program

Legea DIETETICIENILOR

Rezumat

Expunerea motivelor pentru propunerea legislativă

În ultimele decenii, la nivel mondial, a crescut preocuparea pentru aspectele de sănătate publică nutriţională, în special din cauza proliferării supraponderalităţii şi obezităţii şi a riscurilor de sănătate generate de o alimentație nesanatoasă. În acest context, activităţile de nutriţie şi dietetică au dobândit o creștere semnificativă, fiind tot mai multe persoane axate pe prestarea de asemenea servicii specifice (având sau nu calificarea necesară) şi tot mai mulţi beneficiari care apelează specific la serviciile de profil. Volumul informațional crește și el masiv.

Ca o consecinţă, s-a conturat ca profesie disctinctă, autonomă, cea de dietetician, după ce practica a dovedit că nu mai este adecvată exercitarea de asemenea competenţe în mod accesoriu în cadrul altor profesii medicale sau paramedicale. Conform definiției, dieteticianul este persoana calificată în nutriție și dietetică, membru al echipelor interdisciplinare integrate și multi-disciplinare.  Acesta aplică știința nutriției în alimentația și educația grupurilor sau a indivizilor în stare de sănătate sau boală, avand un rol esențial în prevenirea și management-ul bolilor asociate nutriției. Această profesie, deși nouă în România, a fost practicată de suficient timp la nivel internațional pentru a-și câstiga recunoașterea și aprecierea atât în rândul populației, cât și în cel al specialiștilor din domeniul sănătății.

In 2008, şi în România, nutriția și dietetica umană a devenit o profesie distinctă, ce necesită studii superioare, fiind deja organizate studii universitare la nivel de licenţă şi de masterat în mai multe universităţi din ţară (Cluj-Napoca, Tg. Mures, Timisoara, Iasi, Arad, Suceava), dar în rest profesia nu beneficiază de un cadru legal propriu specific, cu atât mai puţin de reglementarea ca profesie liberală, deşi majoritatea celorlalte profesii în sfera sănătăţii sunt reglementate cu acest caracter. Anual vor apărea în România peste 250 noi licenţiaţi în nutriţie şi dietetică, ceea ce face ca reglementarea exercitării profesiei și alinierea la standardele europene să devenină necesară.

Beneficii:

– crearea cadrului legal specific pentru a profesa, adecvat statutului de profesionişti cu studii superioare de profil

– oferirea unei poziţii adecvate pentru o relaţie profesională de cooperare şi respect reciproc cu alte profesii de profil, în special cu cea de medic şi de asistent medical

– crearea unui cadru organizatoric cu gir oficial pentru reprezentare, autoreglementare şi autoadministrare

– asigurarea unui nivel superior de competenţă şi respectarea de către profesioniştii din acest domeniu a drepturilor şi intereselor clienţilor ca şi consumatori în general şi ca pacienţi / beneficiari de servicii de sănătate în particular

– protejarea dieteticianului faţă de concurenţa neloială

– protejarea consumatorilor de ofertanţii de servicii pretins de dietetică, ce nu au competenţa necesară în domeniu

Proiectul de lege a fost conceput la inițiativa Asociației Dieteticienilor din România (ADR), ca principală organizaţie profesională de profil, singura compusă exclusiv din dieteticieni licenţiaţi, organizaţie cu personalitate juridică şi afiliată la Federației Asociaţiilor Dieteticienilor din Europa (EFAD).

Obiective: reglementarea primară, la nivel de lege, cu caracter de noutate în legislaţia naţională română, a profesiei de dietetician, ca profesie liberală, inclusiv organizarea şi funcţionarea organizaţiei profesionale de tip cameral aferentă acestei profesii.

Rezumatul Proiectului de Lege  privind organizarea şi exercitarea profesiei de dietetician

În primul capitol sunt reglementate aspectele generale, incluzând principiile de exercitare a profesiei de dietetician şi de organizare a profesiei liberale în cauză, accederea în profesie şi definirea diverselor tituluri oficiale specifice.

În al doilea capitol este reglementată activitatea profesională a dieteticienilor, incluzând definirea ramurilor, gradelor profesionale şi specialităţilor, a modalităţilor şi sectoarelor de exercitare a profesiei, nedemnităţi şi incompatibilităţi, evidenţe profesionale, apărarea profesiei, variantele şi formele de exercitare a profesiei de dietetician, drepturile şi obligaţiile dieteticienilor, formarea profesională iniţială şi continuă, suspendarea şi încetarea exercitării profesiei de dietetician.

Al treilea capitol este dedicat Colegiului Dieteticienilor din România, ca organizaţie profesională camerală de interes public, inclusiv structura şi funcţionarea organelor sale de conducere şi administrare, de control şi de jurisdicţie internă (disciplină şi arbitraj), atât de nivel naţional cât şi de nivel teritorial, pentru cele de conducere şi administrare fiind propuse la nivel naţional patru nivele ( Adunare Generală, Consiliu Naţional, Comitet Director şi Preşedinte) şi la nivel teritorial trei nivele ( Adunare Generală,  Consiliu Teritorial şi Preşedinte).

Capitolul IV vizează patrimoniul şi fondurile, capitolul V este dedicat temelor autoritate disciplinară şi jurisdicţie internă iar ultimul capitol cuprinde dispoziţii finale şi tranzitorii, inclusiv termenele pentru adoptarea normelor metodologice de aplicare a legii, pentru înfiinţarea Colegiului Dieteticienilor din România şi adoptarea Statutului acestuia.

Documente